Przetargi

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Niedzbórz: Dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Niedzborzu Numer ogłoszenia: 27524 - 2015; data zamieszczenia: 06.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa...