Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegowo na lata 2018-2022 z perspektywą do 2028 r.” oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko

Strzegowo, dnia 17 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...