Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie

Strzegowo 14.08.2018 r. 271.18.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie – zakupy prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmio...

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej – dostawa urządzeń

Strzegowo, 14.08.2018 r. Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegowo Adres zamawiającego: Plac Wolności 32 Kod Miejscowość: &n

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 27.07.2018 r. 271.16.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo prowadzonego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Strzegowo wraz z serwisem posiadanego sprzętu komputerowego

Strzegowo, dnia 25.07.2018 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: „Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Strzegowo wraz z serwisem posiadanego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Otwarta Strefa Aktywności w Strzegowie

Strzegowo 19.07.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 02.07.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. z

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 28.06.2018 r. 271.16.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na t