Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych

 

Strzegowo 15.10.2018 r.

 

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych

 

Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PPUH „Supron 1” Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 22 693,50 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w zaproszeniu do składania ofert. Oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego  w zaproszeniu do składania ofert „najniższa cena”.  

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

 

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Łączna punktacja

1

PPUH „Supron 1” Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz

100,00

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                        /-/ Wiesław Zalewski

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.10.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2018 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 947
15 października 2018 15:34 (Wojciech Klimkiewicz) - Opublikowanie dokumentu.
15 października 2018 15:32 (Wojciech Klimkiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 października 2018 15:19 (Wojciech Klimkiewicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)