Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa pilarek do drewna dla ochotniczych straży pożarnych

 

Strzegowo 17.10.2018 r.

 

 
 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę pilarek do drewna dla ochotniczych straży pożarnych

 

Gmina Strzegowo zawiadamia, że  w prowadzonym postępowaniu na dostawę pilarek do drewna dla ochotniczych straży pożarnych do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

IMPEX Józef Szymański, ul. Wyspiańskiego 13, 06-400 Ciechanów

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 6 693,66 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w zaproszeniu do składania ofert. Oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego  w zaproszeniu do składania ofert „najniższa cena”.  

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

 

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Łączna punktacja

1

TECH-PARK s.c. ul. Kościelna 29,
26-800 Białobrzegi

Oferta odrzucona

2

Centrala Elektrotechniczna Waldemar Adamczyk, Bród 5,

26-660 Jedlińsk

85,03

3

Stanisław Lisowski ul. Bartoszycka 9B,

11-100 Lidzbark Warmiński

78,01

4

IMPEX Józef Szymański, ul. Wyspiańskiego 13,

06-400 Ciechanów

100,00

 

 

                                                                                     Wójt Gminy Strzegowo

                                                                                     /-/ Wiesław Zalewski

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.10.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2018 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 938
17 października 2018 15:29 (Wojciech Klimkiewicz) - Opublikowanie dokumentu.
17 października 2018 15:20 (Wojciech Klimkiewicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)