Aktualności - archiwum (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Program stypendialny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie

Na podstawie umowy zawartej w dniu 25.10.2006 pomiędzy Gminą Strzegowo a Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Społecznego i oraz budżetu państwa Projektu Program stypendialny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w...

Program stypendialny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie

Na podstawie umowy zawartej w dniu 25.10.2006 pomiędzy Gminą Strzegowo a Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Społecznego i oraz budżetu państwa Projektu Program stypendialny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w...

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 03.10.2006r Nr. 7624/10-1/06 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ oraz art. 61 KPA Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości ...

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 14.04.2006r. Nr. 7624/6-4/06 I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ Wójt Gminy ...

Program stypendialny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie

Na podstawie umowy zawartej w dniu 31.01.2006 pomiędzy Gminą Strzegowo a Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Społecznego i oraz budżetu państwa Projektu Program stypendialny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich...