Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa/Modernizacja Stacji Wodociągowej "UNIERZYŻ" na terenie gminy Strzegowo

PRZEBUDOWA/MODERMIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY „UNIERZYŻ” NA TERENIE GMINY STRZEGOWO Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 – Rozwój lokalny Działanie 3.2 – Obszary...

Program stypendialny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie

Na podstawie umowy zawartej w dniu 25.10.2006 pomiędzy Gminą Strzegowo a Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Społecznego i oraz budżetu państwa Projektu Program stypendialny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w...

Program stypendialny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie

Na podstawie umowy zawartej w dniu 25.10.2006 pomiędzy Gminą Strzegowo a Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Społecznego i oraz budżetu państwa Projektu Program stypendialny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w...

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 03.10.2006r Nr. 7624/10-1/06 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ oraz art. 61 KPA Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości ...

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 14.04.2006r. Nr. 7624/6-4/06 I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ Wójt Gminy ...

Program stypendialny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie

Na podstawie umowy zawartej w dniu 31.01.2006 pomiędzy Gminą Strzegowo a Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Społecznego i oraz budżetu państwa Projektu Program stypendialny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich...

Program stypendialny dla uczniów L.O. w Strzegowie

Na podstawie umowy zawartej w dniu 06.05.2005 pomiędzy Gminą Strzegowo a Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Społecznego oraz budżetu państwa Projektu Program stypendialny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Działanie:...

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej dla Gminy Strzegowo

Gmina Strzegowo realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Unikowo, Sułkowo Borowe, Budy Sułkowskie, Niedzbórz. 2. Przebudowa i modernizacja...

Oferta pracy

Dyrektor Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 w Niedzborzu zatrudni w pełnym wymiarze godzin nauczyciela języka angielskiego z co najmniej 5-letnim stażem pracy, wyższym wykształceniem, specjalność: filologia angielska. Zgłoszenia zainteresowanych do dn. 02.07.2004r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Niedzborzu lub...