Aktualności - archiwum

Program stypendialny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie

Na podstawie umowy zawartej w dniu 31.01.2006 pomiędzy Gminą Strzegowo
a Samorządem Województwa Mazowieckiego

o dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Społecznego i oraz budżetu państwa
Projektu
Program stypendialny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie
w ramach
Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
zostaną wypłacone stypendia dla 51 uczniów na kwotę 55500 zł.

Zdjęcia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 4632
05 marca 2008 00:28 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu