Komunikaty - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 21.02.2007r. Nr. 7624/1-1/2007 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn, zmianami/ oraz art. 61 KPA ...

INFORMACJA - Strzegowo dnia 01.03.2007r.

Strzegowo dnia 01.03.2007r. Nr. 7624/10-6/06/07 I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 01 marca 2007 roku została wydana decyzja o środ ...