Komunikaty - archiwum

O B W I E S Z C Z E N I E - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Strzegowo dnia 22.02.2008r.

Nr 7322/1-1/2008
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoNa podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.Nr.80, poz.717 z późn. zmianami/ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Strzegowo uchwały Nr XIV/103/2008 z dnia 8 lutego 2008 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Rydzyn Szlachecki gmina Strzegowo.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Strzegowie w terminie do dnia 01 kwietnia 2008 roku . Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław ZalewskiOtrzymują do wiadomości:
1. Sołtys wsi Rydzyn Szlachecki-celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
3. Strona internetowa.
4. A/a.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3527
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu