Komunikaty - archiwum

I N F O R M A C J A

Strzegowo dnia 30.06.2005r.
Nr. 7331/8-6/05
I N F O R M A C J A
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 28 czerwca 2005 roku została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na : montażu Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PTK Centertel na istniejącej wieży telekomunikacyjnej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Strzegowo na części dz. nr. 551 obręb Strzegowo-Osada, którego inwestorem będzie:

PTK Centertel Sp. z o.o. 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10a.

W związku z powyższym informuje się, że w/w decyzję zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Dokumenty dotyczące w/w przedsięwzięcia są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie w godzinach urzędowania.


Otrzymują:

1. Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10a.
2. Pełnomocnik działający w imieniu wnioskodawcy.
3. Właściciele sąsiednich nieruchomości wg wykazu.
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie.
5. Internet.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3331
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu