Komunikaty - archiwum

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni asfaltowej boiska sportowego oraz ul. Modrzewiowej, ul. Świerkowej, ul. Jaśminowej w Strzegowie
341-19/06

Strzegowo 11.08.2006 r.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni asfaltowej boiska sportowego oraz ul. Modrzewiowej, ul. Świerkowej, ul. Jaśminowej w Strzegowie


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Inżynieryjnych
"PRDI" S.A.
ul. Stefana Roweckiego "Grota" 8
06-500 Mława

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia "najniższa cena".

Rodzaj zamówienia - robota budowlana

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 179.193,60 zł.


Wójt Gminy Strzegowo
mgr inż. Wiesław Zalewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2493
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu