Komunikaty - archiwum

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Strzegowo dnia 22.05.2006r.

Nr.7322/1-1/06
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoNa podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.Nr.80, poz.717 z późn. zmianami/ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Strzegowo uchwały Nr XXXVII/226/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Niedzbórz gmina Strzegowo.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Strzegowie w terminie do dnia 20 czerwca 2006 roku . Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Otrzymują do wiadomości:

1. Sołtys wsi Niedzbórz celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
3.Strona internetowa.
4.A/a.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2346
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu