Komunikaty - archiwum

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 02.10.2007r.

Nr 7331/44-3/07
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Strzegowo

o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz.717 z późn. zmianami / oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego


Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 02 września 2007 roku została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Strzegowo-Kuskowo wraz z niezbędnymi przepompowniami i przykanalikami, przewidzianego do realizacji na gruntach obrębu Strzegowo-Osada i Kuskowo Glinki, którego inwestorem będzie:

Gmina Strzegowo ul. Plac Wolności 32 06 – 445 Strzegowo

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zapoznać się z zamierzeniami inwestycji w Urzędzie Gminy w Strzegowie w godzinach urzędowania.


Wójt Gminy

mgr inż. Wiesław Zalewski


Otrzymują:

1. Inwestor – Gmina Strzegowo.
2. Sołtysi wsi Strzegowo i Kuskowo - celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie.
4. Internet.
5. A/a.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2908
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu