Komunikaty - archiwum

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Strzegowo

                                                                                                    Strzegowo dnia 14.03.2008r.

 

Nr 7624/2-7/08

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

 

                    Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami/                                                                                                                     

 

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

 

 że w dniu 12 marca 2008 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na : budowie 4 budynków inwentarskich – kurników o planowanej łącznej obsadzie do 200 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, w ramach tworzenia nowego siedliska rolniczego-fermy drobiu, przewidzianego do realizacji na działce nr  1/4 obręb Konotopa, którego inwestorem będzie:                                                                                                     

 

P. Roman Dudziński zam. Mdzewo 64  06-445 Strzegowo

 

        W związku z powyższym informuje się, że w/w decyzję zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Dokumenty dotyczące w/w przedsięwzięcia znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie.

 

 

                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                mgr inż. Wiesław Zalewski

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2008 09:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3331
17 marca 2008 09:03 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumnetu.