Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Strzegowo, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego    z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Strzegowo:

1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora –www.bip.strzegowo.pl.

4. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo elektronicznej księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) na podstawie załącznika do ustawy, podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (pon.- pt. 8.00-16.00) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

6.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony -treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.


Rejestr Instytucji Kultury
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Strzegowo
Wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Strzegowo
Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Strzegowo

Gminny Ośrodek Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2017 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Adamczyk
Ilość wyświetleń: 1403
29 maja 2017 10:10 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.
29 maja 2017 10:05 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.
29 maja 2017 09:54 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.