Wybory samorządowe 2018


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Strzegowo w celu złożenia ślubowania przez radnych i wójta wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Strzegowo


Protokół z wyborów do Rady Gminy Strzegowo
Informacja o składzie obwodowych komisji w gminie Strzegowo
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Strzegowie z dnia 8 października 2018 r.  o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Strzegowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


 

Obwieszczenie Komisji Wyborczej w Strzegowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do rady Gminy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


 

POSTANOWIENIE  Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 1 października 2018 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Strzegowo

 


 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Strzegowie z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do

Rady Gminy Strzegowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


 

Gminna Komisja Wyborcza w Strzegowie

pełni dyżury w dniach:

 - 13.09.2018 w godzinach  - 14.00-16.00

- 14.09.2018 w godzinach -  11.00-16.00

- 15.09.2018 w godzinach  - 8.00 -10.00

- 17.09.2018 w godzinach  - 8.00 - 24.00

-18 -21.09.2018 w godzinach  - 14.00 - 16.00

- 24 -25.09.2018 w godzinach  - 14.00 - 16.00

- 26.09.2018 w godzinach  - 8.00 - 24.0
Informacja

Urzędnika Wyborczego w Gminie Strzegowo

z dnia 14 września 2018 r.

 o dniach i godzinach dyżurów pełnionych w Urzędzie Gminy Strzegowo

  14 września 2018 r.  od godz. 11.00 do godz. 13.00

17 września 2018 r.   od godz. 9.00 do godz. 11.00

21 września 2018 r.   od godz. 10.00 do godz. 12.00

26 września 2018 r.   od godz. 10.00 do godz. 12.00

 


 

 

Informacja Gminnej Komisji  W  Strzegowie

Dnia 1 października 2018 roku o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie, Plac Wolności 32 odbędzie się losowanie numerów list kandydatów na radnych do Rady Gminy Strzegowo zgłoszonych przez Komitety Wyborcze, które nie spełniają żadnego z warunków określonych w art. 409 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku  Kodeks wyborczy.

                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                            Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                            /-/ Bożenna Czaplicka

 


 

 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Strzegowie z dnia 27 września 2018 r.  o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Strzegowo

 


 

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Strzegowie z dnia 25 września 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzania głosowania w okręgach wyborczych nr: 7, 9, 10, 11, 12 i 13

 


 

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 24 września 2018 r.

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo z dnia 20 września 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowcych komisji wyborczych

 


 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Strzegowie z dnia 18 września  2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych  w okręgach wyborczych nr 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 w wyborach do Rady Gminy Strzegowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


 

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 13 września 2018r.

 


 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Strzegowie z dnia 12 września 2018 r.

 


 

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 11 września 2018

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo z dnia 22 sierpnia 2018 r.

 


 

Obwieszczenie Starosty Mławskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku

 


 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

 


 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

 


 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

 


 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze powiatu mławskiego, przasnyskiego i żuromińskiego.

 


 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 maja 2018 r.
Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości:

ZARZĄDZENIE Nr 91
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego
do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2018 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Adamczyk
Ilość wyświetleń: 4626
13 listopada 2018 10:11 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.
22 października 2018 08:43 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.
22 października 2018 08:43 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.