Wybory prezydenckie 2020

 

Postanowienie Nr 51/2020 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Strzegowo

 


 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

 


 

POSTANOWIENIE NR 24/2020 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 


 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 


 

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 


 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 


 

Informacja dot. sporządzenia i udostępnienia spisu wyborców

 


 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 


 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STRZEGOWO z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 


 

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

 


 

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w celu przeciwdziałania COVID–19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz w związku z pismem Państwowej Komisji Wyborczej Wójt Gminy Strzegowo informuje, że tryb pracy Urzędu Gminy w Strzegowie został ograniczony.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@strzegowo.pl . Warunkiem przyjęcia dokumentów jest przesłanie oryginałów pocztą tradycyjną.

Tel. do kontaktu: 23 679 40 60

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Strzegowo

                                                                                                                   /-/ Wiesław Zalewski

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z 26 marca 2020 r.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia marca 2020 r.

 


 

Informacja Wójta Gminy Strzegowo z dnia 6 marca 2020 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2020 15:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Adamczyk
Ilość wyświetleń: 949
02 lipca 2020 12:00 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.
30 czerwca 2020 13:12 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.
16 czerwca 2020 09:19 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.