Wybory prezydenckie 2020

 

 

Informacja dot. sporządzenia i udostępnienia spisu wyborców

 


 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 


 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STRZEGOWO z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 


 

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

 


 

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w celu przeciwdziałania COVID–19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz w związku z pismem Państwowej Komisji Wyborczej Wójt Gminy Strzegowo informuje, że tryb pracy Urzędu Gminy w Strzegowie został ograniczony.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@strzegowo.pl . Warunkiem przyjęcia dokumentów jest przesłanie oryginałów pocztą tradycyjną.

Tel. do kontaktu: 23 679 40 60

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Strzegowo

                                                                                                                   /-/ Wiesław Zalewski

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z 26 marca 2020 r.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia marca 2020 r.

 


 

Informacja Wójta Gminy Strzegowo z dnia 6 marca 2020 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2020 15:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Adamczyk
Ilość wyświetleń: 236
21 kwietnia 2020 11:46 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.
21 kwietnia 2020 11:46 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.
21 kwietnia 2020 11:45 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.