Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzegowo

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 22 czerwca 2015 roku

 


 

Obwieszczenie NR 2/2015 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 31 marca 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzegowo przeprowadzonych w dniu 29 marca 2015 r.

 


 

INFORMACJA

o składzie osobowym

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

w Strzegowie

powołanej dla przeprowadzenia głosowania

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Strzegowo,

zarządzonych na dzień 29 marca 2015 roku

 

  1. Józef Bakierzyński                          - Przewodniczący
  2. Monika Koprowska                        - Z-ca Przewodniczącego
  3. Jadwiga Kubińska                                - Członek
  4. Ewa Sztybor                                            - Członek
  5. Danuta Bełdowicz                                  - Członek
  6. Wiesława Mizerska                                - Członek
  7. Magdalena Katarzyna Prążyńska         - Członek


 Informacja

Urząd Gminy w Strzegowie informuje, że został sporządzony spis wyborców w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach uzupełnijących do Rady Gminy Strzegowo, zarządzonych na dzień 29.03.2015 r. i jest udostępniany do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie w pokoju nr 12.

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                               /-/ Wiesław Zalewski

 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Strzegowie z dnia 24 lutego 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego do Rady Gminy Strzegowo w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r.


 Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedziebie obwodowej komisji wyborczej

 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Strzegowie z dnia 06 lutego 2015 r.


 Postanowienie Nr 8/2015 Komisarza Wyborczegow w Ciechanowie z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie powołania terytorialnej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzegowo, zarządzonych na dzień 29 marca 2015 roku

 Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzegowo

 


 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Strzegowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Strzegowo

 


 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Strzegowo

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo z dnia 12 stycznia 2015 roku o granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okregu wyborczym, w którym zarządzono na dzień 29 marca 2015 roku wybory uzupełniajace do Rady Gminy Strzegowo

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2015 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Adamczyk
Ilość wyświetleń: 4704
10 sierpnia 2015 16:05 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.
10 sierpnia 2015 16:04 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.
01 kwietnia 2015 14:17 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana treści zakładki.