Rejestr zmian

04 sierpnia 2020 15:53 5 dni temu

04 sierpnia 2020 13:18 5 dni temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_10_do_siwz__kosztorys_ofertowy_przedmiar_robot.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

04 sierpnia 2020 13:18 5 dni temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_92_do_siwz__specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_ robot_przebudowy_placu_strzegowo.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

04 sierpnia 2020 13:18 5 dni temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_91_do_siwz__specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_ robot_przebudowy_drogi_mdzewo.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

04 sierpnia 2020 13:18 5 dni temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_82_do_siwz__dokumentacja_projektowa_przebudowy_placu_str zegowo.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

04 sierpnia 2020 13:18 5 dni temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_81_do_siwz__dokumentacja_projektowa_przebudowy_drogi_mdz ewo.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

04 sierpnia 2020 13:17 5 dni temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_do_siwz__wzor_karty_gwarancyjnej.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

04 sierpnia 2020 13:17 5 dni temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_do_siwz__wykaz_robot_budowlanych.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

04 sierpnia 2020 13:17 5 dni temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_siwz__projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 570809