Aktualności

Bezpłatna Pomoc Prawna

Od 4 stycznia 2016 r. w Gminie Strzegowo został uruchomiony punkt bezpłatnej pomocy prawnej.


Porady prawne będą udzielane w 

siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie

ul. Plac Wolności 32, 06 – 445 Strzegowo


Punkt jest czynny:

Czwartek   12-16

Piątek        8-12 

Informacja Starosty Mławskiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 roku


 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255 ze zm.) na terenie Powiatu Mławskiego, od 1 stycznia 2017r. osoby uprawnione do uzyskania nieodpalanej pomocy prawnej będą mogły ją uzyskać  w wyznaczonych punktach:

 

 

 

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie przy ul. Słowackiego 18, 06-500 Mława.

 

 

 

W punkcie tym nieodpłatną pomoc prawną świadczą Radcowie Prawni i Adwokaci.

 

 

 

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany w:

 

1)      Gminie Wiśniewo, Wiśniewo 86, lok 11, 06-521 Wiśniewo   (Urząd Gminy w  Wiśniewie);

 

2)      Gminie Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, lok. 14, 06 -516 Szydłowo      (Urząd Gminy w  Szydłowie);

 

3)      Gminie Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, lok. 7, 06-513 Wieczfnia Kościelna (Urząd Gminy w Wieczfni Kościelnej);

 

4)      Gminie Strzegowo,  ul. Plac Wolności 32, lok. 9, 06-445 Strzegowo  (Urząd Gminy w Strzegowie);

 

5)      Gminie Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec   Kościelny (Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym).

 

 

 

             W punkcie tym nieodpłatną pomoc prawną świadczą Radcowie Prawni i Adwokaci.

 

 

 

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany w:

 

1)      Gminie Wiśniewo, Wiśniewo 86, lok. 11, 06-521 Wiśniewo  (Urząd Gminy w Wiśniewie);

 

2)      Gminie Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, lok. 14, 06 -516 Szydłowo   (Urząd Gminy w Szydłowie);

 

3)      Gminie Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, lok.7, 06-513 Wieczfnia Kościelna (Urząd Gminy w Wieczfni Kościelnej);

 

4)      Gminie Strzegowo,  ul. Plac Wolności 32, lok. 9, 6-445 Strzegowo  (Urząd Gminy w Strzegowie);

 

5)      Gminie Radzanów, ul. Mławska 4, 06-540 Radzanów  (Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie).

 

 

 

              W punkcie tym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało   

 

              organizacji pozarządowej – Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego, 

 

              ul. Juliusza Lea 202a, 30-133 Kraków.

 

              Nieodpłatną pomoc prawną  w tym punkcie świadczy osoba o której mowa w art. 11

 

              ust. 3 pkt 2 ustawy oraz Adwokat.

 

             

 

 

 

                                                                                                      STAROSTA MŁAWSKI

 

                                                                                                     WŁODZIMIERZ A. WOJNAROWSKIOd początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W całym kraju od stycznia 2016 r. powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 

Fakt, że nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej pozwoli na ujednolicenie zasad jej udzielania. Środki na realizację zadania pochodzić będą z budżetu państwa co daje gwarancję stałego źródła finansowania. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w punktach wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Ważnym elementem systemu, będą organizacje pozarządowe. Z uwagi na ich doświadczenie i dorobek, przewidziano możliwość powierzenia im do prowadzenia 50% punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W skali całego kraju powstanie łącznie ponad 1500 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna. 

Darmowej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie). 

Pomoc prawna będzie polegała na: 

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
 • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
 • sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2016 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Adamczyk
Ilość wyświetleń: 1495
24 marca 2017 12:41 (Krzysztof Adamczyk) - Dodanie załącznika [informacja_dla_osob_uprawnionych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2017 12:41 (Krzysztof Adamczyk) - Dodanie załącznika [harmonogram_dzialania_punktow_npp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2017 12:41 (Krzysztof Adamczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)