Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIV/ 147 /2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Strzegowo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXIV/ 147 /2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Strzegowo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12 i § 13 usta

UCHWAŁA NR XXIV/145/2012 RADY GMINY STRZEGOWO z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXIV/145/2012 RADY GMINY STRZEGOWO z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,...

UCHWAŁA Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 14

Uchwała Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego