Aktualności - archiwum

Przebudowa/Modernizacja Stacji Wodociągowej "UNIERZYŻ" na terenie gminy Strzegowo


PRZEBUDOWA/MODERMIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
„UNIERZYŻ” NA TERENIE GMINY STRZEGOWO

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Priorytet 3 – Rozwój lokalny
Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji
oraz ze środków budżetu państwa.
Dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
805 838,79 zł. co stanowi 65% wydatków kwalifikowanych projektu
Środki z budżetu państwa – 123 975,20 zł. co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych projektu
Wkład własny – 309.938,01 zł.


Zdjęcia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3752
05 marca 2008 00:28 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu