Budżet - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Strzegowo”

Strzegowo 26.10.2010 r. 341 – 23/10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Strzegowo” Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie