Rejestr zmian

30 czerwca 2020 14:48 1 miesiąc temu

Przetargi: Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie - Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie

Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

30 czerwca 2020 13:12 1 miesiąc temu

Zakładki: Wybory prezydenckie 2020

Zmiana treści zakładki.

Autor: Krzysztof Adamczyk

26 czerwca 2020 13:21 1 miesiąc temu

Przetargi: Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Różanej od km 0+000 do km 0+170 i ulicy Bukowej od km 0+005 do km 0+137

Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

26 czerwca 2020 13:19 1 miesiąc temu

Przetargi: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_–_projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

26 czerwca 2020 13:19 1 miesiąc temu

Przetargi: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__wykaz_wykonanych_uslug.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

26 czerwca 2020 13:19 1 miesiąc temu

Przetargi: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__druk_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

26 czerwca 2020 13:18 1 miesiąc temu

24 czerwca 2020 15:25 1 miesiąc temu

Przetargi: Przebudowa dróg gminnych: Unikowo - Sułkowo Borowe oraz w miejscowości Sułkowo Borowe

Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Wojciech Klimkiewicz

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 569603