Rejestr zmian

04 sierpnia 2020 13:18 1 miesiąc temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_82_do_siwz__dokumentacja_projektowa_przebudowy_placu_str zegowo.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

04 sierpnia 2020 13:18 1 miesiąc temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_81_do_siwz__dokumentacja_projektowa_przebudowy_drogi_mdz ewo.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

04 sierpnia 2020 13:17 1 miesiąc temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_do_siwz__wzor_karty_gwarancyjnej.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

04 sierpnia 2020 13:17 1 miesiąc temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_do_siwz__wykaz_robot_budowlanych.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

04 sierpnia 2020 13:17 1 miesiąc temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_siwz__projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

04 sierpnia 2020 13:17 1 miesiąc temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_siwz__druk_oswiadczenia_skladanego_na_podstawie_art _24_ust_11_ustawy_pzp.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

04 sierpnia 2020 13:17 1 miesiąc temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_siwz__druk_oswiadczenia_dotyczacy_spelnienia_warunk ow_udzialu_w_postepowaniu.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

04 sierpnia 2020 13:17 1 miesiąc temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_siwz__druk_oswiadczenia_dotyczacy_przeslanek_wykluc zenia_z_postepowania.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

04 sierpnia 2020 13:16 1 miesiąc temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_siwz__formularz_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

04 sierpnia 2020 13:16 1 miesiąc temu

Przetargi: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mdzewo i placu w miejscowości Strzegowo

Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 587563