Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu

Strzegowo 2013.12.17. O G Ł O S Z E N I E &nbs

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 19.11.2013r. Nr 6220.1.2013 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 07.11.2013r. Nr 6220.2.2013 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia &nbs

O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 04.11.2013r. Nr 6220.1.2012 O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Strzegowo dnia 08.10.2013r. Nr 6730.22.2013 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy &n

KOMUNIKAT - konsultacje społeczne na temat koncepcji programowej drogi ekspresowej S7 Mława – Strzegowo – Pieńki dla odcinka położonego na terenie gminy Strzegowo.

KOMUNIKAT Biura projektów Transprojekt Gdański Sp. z o.o. oraz Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, organizują przy współudziale Urzędu Gminy w Strzegowie konsultacje społeczne na temat koncepcji programowej drogi ekspresowej S7 Mława...

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo

Wójt Gminy Strzegowo informuje, że od dnia 8.10.2013r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej nr 133/1 położonej w Unikowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy www.strzegowo.pl,...

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wniosku w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

Strzegowo dnia 27.08.2013r. Nr 6730.22.2013 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wniosku w sprawie decyzji o warunkach zabudowy  

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału działek położonych w obrebie geodezyjnym Grabienice nr 6, oznaczonych w ewidencji gruntów nr,nr: 51, 62/1, 68

Strzegowo 2013.08.08 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału działek położonych w obrebie geodezyjnym Grabienice nr 6, oznaczonych w ewidencji gruntów nr,nr: 51, 62/1, 68 O G Ł O S Z E N I E Działając na podstawie art.9

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

v Strzegowo dnia 08.08.2013r. Nr 6220.1.2013 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Na podstawie art.21 ust.2 pkt 16, art. 3