Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Starosty Mławskiego

Dokument w załączeniu.

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 22.11.2012r. Nr 6220.4.2012 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia &nbs

O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 30.10.2012r. Nr 6220.1.2012 O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Strzegowo Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjn

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 24.10.2012r. Nr 6220.4.2012 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo Na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (D

Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

Strzegowo dnia 07.09.2012r. Nr 6730.32.2012 Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 06.09.2012r. Nr 6220.5.2012 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Strzegowo dnia 30.08.2012r. Nr 6220.1.2012 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Na podstawie art.21 ust.2 pkt 16, ar

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 27.08.2012r. Nr 6720.1.2011 O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Strzegowo dnia 16.08.2012r. Nr 6220.5.2012 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie z art. 49 ust