Przetargi

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch działek zabudowanych tworzących jedność gospodarczą

 

      

                             O G Ł O S Z E N I E

                                 

Wójt  Gminy Strzegowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

 

Dwóch działek zabudowanych tworzących jedność gospodarczą nr 272 i 273

o łącznej powierzchni 0.04 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kowalewko .

 objętych KW PL1M/00056101/7    i  PL1M/00062041/3

       cena wywoławcza 35 000, 00  zł wadium 3 500,00 zł

który odbędzie się w Urzędzie Gminy –Sala Konferencyjna

dnia 6 grudnia 2018 roku  o godz. 10:00

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20 lipca 2018 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie  w gotówce wadium w kasie Urzędu lub na rachunek Gminy Strzegowo

nr 03 8238 0009 0000 0648 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Strzegowie w terminie do dnia  03.12.2018 r.

Minimalne postąpienie wynosi 1% wartości nieruchomości.

Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium  wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wadium wniesione przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostaje niezwłocznie zwrócone.

Wójtowi przysługuje prawo odwołania przetargu na zasadach określonych w art.38 ust. 4 ustawa z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami.  ( t.j. Dz. U. z 2018 r  poz. 121)

Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy w Strzegowie lub telefonicznie  ( 23 ) 679 40 60 ,  884795378

                                                                                      

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.11.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2018 10:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 957
02 listopada 2018 10:20 (Wojciech Klimkiewicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)