Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi gminnej Nr 230518W Dąbrowa - Dalnia na odcinku od 0+011,50 do km 1+843,50

Ogłoszenie nr 603287-N-2020 z dnia 2020-10-28 r. Gmina Strzegowo:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo w 2021 roku"

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo w 2021 roku

Zakup i nasadzenie 100 drzew na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo, 15.09.2020 r. Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegowo Adres zamawiającego: Plac Wolności 32 Kod Miejscowość:  

Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kontrewers, Radzimowice, Dąbrowa, Pokrytki, Niedzbórz

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złoże

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Strzegowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

Strzegowo, 20.08.2020 r. Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegowo Adres zamawiającego: Plac Wolności 32 Kod Miejscowość: