Komunikaty - archiwum

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami i przykanalikami

Strzegowo dnia 24.08.2007r.
Nr 7624/5-4/07

OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Strzegowo
o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i aZgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /t.j.Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami/ oraz art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się,

że w dniu 06.08.2007 roku zostało wszczęte na żądanie
Gmina Strzegowo
06-445 Strzegowo
ul. Pl. Wolności 32


postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami i przykanalikami, przewidzianego do realizacji w obrębach geodezyjnych: Strzegowo-Osada i Kuskowo Glinki, na gruntach zgodnie z wykazem właścicieli.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia.


Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Zalewski


Otrzymują:
1. Inwestor.
2. Sołtysi wsi Strzegowo i Kuskowo - celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
4. Strona internetowa.
5. A/a.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2708
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu