Komunikaty - archiwum

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Strzegowo-Kuskowo.

Strzegowo dnia 24.08.2007r.

Nr 7331/44-1/07OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Strzegowo


o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 49 i art. 61KPA oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. Nr. 80 poz. 717 z późn. zmianami/

z a w i a d a m i a mże w dniu 08 sierpnia 2007 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie strony :

wnioskodawca :
Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32

w sprawie :
wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Strzegowo-Kuskowo wraz
z niezbędnymi przepompowniami i przykanalikami
, przewidzianego do
realizacji w obrębach geodezyjnych: Strzegowo-Osada i Kuskowo Glinki, na gruntach
zgodnie z wykazem właścicieli.


Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zapoznać się z zamierzeniami inwestycji w Urzędzie Gminy w Strzegowie w godzinach urzędowania oraz składać na piśmie ewentualne wnioski i zastrzeżenia.


Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Zalewski


Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Właściciele gruntów zgodnie z wykazem.
3. Sołtys wsi Strzegowo i Kuskowo-celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie..
5 .Internet.
6. A/a.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2596
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu