Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Strzegowo dnia 20.12.2007r.

Nr 7624/8-3/07OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strzegowo

o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a


Zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /t.j.Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami/ oraz art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się,

że w dniu 03.12.2007 roku zostało wszczęte na żądanie Gmina Strzegowo
06-445 Strzegowo
ul.Pl. Wolności 32

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi gminnej Konotopa – Augustowo – Budy Strzegowskie - Strzegowo, przewidzianego do realizacji w obrębach geodezyjnych: Strzegowo-Osada, Augustowo i Konotopa, na gruntach zgodnie z wykazem właścicieli.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia.
.


Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Zalewski


Otrzymują:
1. Inwestor.
2. Sołtysi wsi Strzegowo,Augustowo i Konotopa - celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
4. Strona internetowa.
5. A/a.Strzegowo dnia 20.12.2007r.

Nr 7624/9-3/07OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strzegowo

o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a


Zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /t.j.Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami/ oraz art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się,

że w dniu 03.12.2007 roku zostało wszczęte na żądanie Gmina Strzegowo
06-445 Strzegowo
ul.Pl. Wolności 32

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi gminnej Czarnocin-Smętne-Grabienice Małe, przewidzianego do realizacji w obrębach geodezyjnych: Czarnocin, Kontrewers, Grabienice, na gruntach zgodnie z wykazem właścicieli.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia.
.


Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Zalewski


Otrzymują:
1. Inwestor.
2. Sołtysi wsi Czarnocin, Kontrewers i Grabienice - celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
4. Strona internetowa.
5. A/a.Strzegowo dnia 20.12.2007r.

Nr 7624/10-3/07OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strzegowo

o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a


Zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /t.j.Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami/ oraz art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się,

że w dniu 03.12.2007 roku zostało wszczęte na żądanie Gmina Strzegowo
06-445 Strzegowo
ul.Pl. Wolności 32

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi gminnej Budy Sułkowskie - Drogiszka, przewidzianego do realizacji w obrębach geodezyjnych: Budy Sułkowskie i Drogiszka, na gruntach zgodnie z wykazem właścicieli.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia.
.


Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Zalewski


Otrzymują:
1. Inwestor.
2. Sołtysi wsi Budy Sułkowskie i Drogiszka - celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
4. Strona internetowa.
5. A/a.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2861
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu