Komunikaty - archiwum

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 14.01.2008r.

Nr 7624/9-6/07/08OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strzegowo

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn.zmianami/ oraz art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się,

Wójt Gminy Strzegowo podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 14.01.2008 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi gminnej Czarnocin-Smętne-Grabienice Małe, przewidzianego do realizacji na dz. nr 217,225 obręb Czarnocin, dz. nr 48,163,164 obręb Kontrewers i dz. nr 144 obręb Grabienice Małe, na rzecz inwestora:

Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Pl. Wolności 32

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w tutejszym Urzędzie Gminy oraz przysługuje im prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Strzegowo, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
.

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław ZalewskiOtrzymują:
1. Inwestor.
2. Sołtysi wsi Czarnocin,Kontrewers,Grabienice - celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
4. A/a

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3043
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu