Komunikaty - archiwum

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 14.01.2008r.

Nr 7624/10-6/07/08OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strzegowo

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn.zmianami/ oraz art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się,

Wójt Gminy Strzegowo podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 14.01.2008 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi gminnej Budy Sułkowskie-Drogiszka, przewidzianego do realizacji na dz. nr 59 obręb Budy Sułkowskie i dz. nr 173 obręb Drogiszka, na rzecz inwestora:

Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Pl. Wolności 32

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w tutejszym Urzędzie Gminy oraz przysługuje im prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Strzegowo, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
.

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Zalewski
Otrzymują:
1. Inwestor.
2. Sołtysi wsi Budy Sułkowskie i Drogiszka - celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
4. A/a

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3038
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu