Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa energii elektrycznej

Strzegowo: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia w BZP: 475874 - 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności 32, 06-445 St

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na dostawę tablic interaktywnych do realizacji programu „Nauka – drogą do sukcesu Gminy Strzegowo”

Strzegowo 27.11.2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na dostawę tablic interaktywnych do realizacji programu „Nauka – drogą do sukcesu Gminy Strzegowo”

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO - Dostawa tablic interaktywnych do realizacji programu „Nauka – drogą do sukcesu Gminy Strzegowo”

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO Nazwa zamówienia: Dostawa tablic interaktywnych do realizacji programu „Nauka – drogą do sukcesu Gminy Strzegowo”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na dostawę tablic interaktywnych do realizacji programu „Nauka – drogą do sukcesu Gminy Strzegowo”

Strzegowo 26.10.2012 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na dostawę tablic interaktywnych do realizacji programu „Nauka – drogą do sukcesu Gminy Strzegowo”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na dostawę odtwarzaczy DVD do realizacji programu „Nauka – drogą do sukcesu Gminy Strzegowo”

Strzegowo 09.10.2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na dostawę odtwarzaczy DVD do realizacji programu „Nauka – drogą do sukcesu Gminy Strzegowo” &n

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na dostawę tablic interaktywnych do realizacji programu „Nauka – drogą do sukcesu Gminy Strzegowo”

Strzegowo 09.10.2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na dostawę tablic interaktywnych do realizacji programu „Nauka – drogą do sukcesu Gminy Strzegowo” Gmin

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie adaptacji budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Unierzyż

Strzegowo 28.09.2012 r. 271.17.2012 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Unierzyż.

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO - Dostawa odtwarzaczy DVD do realizacji programu Nauka – drogą do sukcesu Gminy Strzegowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO Nazwa zamówienia: Dostawa odtwarzaczy DVD do realizacji programu „Nauka – drogą do sukcesu Gminy Strzegowo” Zamawiający - Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO - Dostawa tablic interaktywnych do realizacji programu „Nauka – drogą do sukcesu Gminy Strzegowo”

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO Nazwa zamówienia: Dostawa tablic interaktywnych do realizacji programu „Nauka – drogą do sukcesu Gminy Strzegowo” Zamawiający - Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont drogi Mdzewo - Mdzewko - Dąbrowa - Dalnia i budowę chodnika w ciągu drogi gminnej Dąbrowa - Dalnia - zamówienie uzupełniające

Strzegowo: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont drogi Mdzewo - Mdzewko - Dąbrowa - Dalnia i budowę chodnika w ciągu drogi gminnej Dąbrowa - Dalnia - zamówienie uzupełniające Numer ogłoszenia: 206087 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....