Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

Działając na podstawie art.97a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) W&Oacut

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Strzegowo na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Gminę Strzegowo

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Strzegowo działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Strzegowo z dnia 9 marca 2015 r. Nr VI/27/2015 w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Strzegowo, ogłasza: otwarty konkurs na reali