Aktualności - archiwum

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości


Strzegowo dnia 14.04.2006r.

Nr. 7624/6-4/06
I N F O R M A C J AZgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 14 kwietnia 2006 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na : budowie budynków inwentarskich-12 szt. kurników z infrastrukturą – fermy drobiu – brojlerów o łącznej obsadzie 372 000 szt./cykl tj. 1488 DJP, przewidzianego do realizacji w miejscowości Mdzewo dz. nr nr 564/1, 564/2, 565 obręb Mdzewo, którego inwestorem będzie:

Pani Andrzej Śliwiński ul. Siemiątkowskiego 20 06-540 Radzanów

W związku z powyższym informuje się, że w/w decyzję zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Dokumenty dotyczące w/w przedsięwzięcia znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie.


Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Zalewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3869
05 marca 2008 00:28 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu