Komunikaty - archiwum

Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel

Strzegowo dnia 16.04.2007r.

Nr 7624/1-3/2007Z A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn, zmianami/ oraz art. 61 KPA

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 13 kwietnia 2007 roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na : rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ( kod stacji 4384/768 Mdzewo 2 ) do standardów GSM 900/1800/2100 – wymiana i montaż systemów antenowych na istniejącej wieży , przewidzianego do realizacji w miejscowości Mdzewo na dz. nr ew. 30/4 obręb Mdzewo, którego inwestorem będzie:

Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.
01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10A


W związku z powyższym informuje się, że w/w decyzję zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Dokumenty dotyczące w/w przedsięwzięcia znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie..


Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Zalewski


Otrzymują: 1. Inwestor.
2. Pełnomocnik działający w imieniu wnioskodawcy.
3. Strony postępowania.
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie.
5. Sołtys wsi Mdzewo - tablica ogłoszeń.
6. Strona internetowa Urzędu Gminy Strzegowo
Adres: www.strzegowo.bazagmin.pl
7. A/a.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2272
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu