Komunikaty - archiwum

Budowa sieci wodociągowej PCV Dz 160 Unierzyż - Nowopole

Strzegowo dnia 16.05.2007r.

Nr. 7331/26-1/07


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strzegowo

o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 49 i art. 61KPA oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. Nr. 80 poz. 717 z późn. zmianami/

Z A W I A D O M I E N I E


że w dniu 16 maja 2007 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie strony :

wnioskodawca :
Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32

w sprawie :
wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na
budowie sieci wodociągowej PCV Dz 160 Unierzyż - Nowopole, przewidzianego do realizacji na gruntach o nr ewidencyjnych: 164/2, 164/3, 165, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 494, 495, 499/2, 500, 502, w obrębie Unierzyż gm. Strzegowo.

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zapoznać się z zamierzeniami inwestycji w Urzędzie Gminy w Strzegowie w godzinach urzędowania oraz składać na piśmie ewentualne wnioski i zastrzeżenia.


Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Zalewski


Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Właściciele gruntów zgodnie z wykazem.
3. Sołtys wsi Unierzyż-celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie..
5. Internet.
6. A/a.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2271
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu