Komunikaty - archiwum

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

341-20/06
Strzegowo, 2006-08-18
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Termo-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie na potrzeby Gmina Strzegowo. Nr sprawy: 341-20/06.
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Strzegowo
Plac Wolności 32
06-445 Strzegowo
www.strzegowo.bazagmin.pl
2) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą
ZETBEEM Sp. zo.o
Śmiecińska 9
06-400 Ciechanów

Wójt Gminy Strzegowo
mgr inż. Wiesław Zalewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2548
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu