Komunikaty - archiwum

Ogłoszenie o zawarciu umowy

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Gmina Strzegowo

Adres pocztowy:

Ulica:
ul. Plac Wolności 32
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Strzegowo 06-445 mazowieckie

Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon:
Wojciech Klimkiewicz 023 6794004
e-mail: Fax:
klimkiewicz@bazagmin.pl 023 6740047

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna i warstwa wiążąca) boiska sportowego oraz ul. Modrzewiowej, ul. Świerkowej, ul. Jaśminowej w Strzegowie.

1. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 5100 m2

2. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm - 5100 m2

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Ofertę wybrano z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium najniższa cena - 100 %

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A.

Adres pocztowy:

Ulica:
Stefana Roweckiego"GROTA" 8
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mława 06-500 mazowieckie

Telefon:
023 6543057

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2443
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu