Komunikaty - archiwum

Budowa sieci wodociągowej PCV Dz 160 Unierzyż - Nowopole

Strzegowo dnia 11.06.2007r.


Nr 7331/26-3/06
O B W I E S Z C Z E N I E


Wójta Gminy Strzegowoo wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz.717 z późn. zmianami / oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego


Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości


że w dniu 11 czerwca 2007 roku została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na : budowie sieci wodociągowej PCV Dz 160 Unierzyż – Nowopole, przewidzianego do realizacji na dz. nr nr 164/2, 164/3, 165, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 494, 495, 499/2, 500, 502 w obrębie Unierzyż, którego inwestorem będzie:

Gmina Strzegowo ul. Plac Wolności 32 06 – 445 Strzegowo

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zapoznać się z zamierzeniami inwestycji w Urzędzie Gminy w Strzegowie w godzinach urzędowania.Otrzymują:

1. Inwestor – Gmina Strzegowo.
2. Sołtysi wsi Unierzyż - celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie.
4. Internet.
5. A/a.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2497
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu