Komunikaty - archiwum

INFORMACJA - Strzegowo dnia 01.03.2007r.

Strzegowo dnia 01.03.2007r.

Nr. 7624/10-6/06/07
I N F O R M A C J AZgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 01 marca 2007 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na : budowie 4 budynków inwentarskich – kurników o łącznej obsadzie 120 tyś. sztuk drobiu w systemie chowu ściółkowego oraz stacji gazu propan-butan (5 zbiorników po 6 tyś. litrów każdy) w ramach rozbudowy siedliska rolniczego, przewidzianego do realizacji w miejscowości Mdzewo na działce nr 41/2 obręb Mdzewo, którego inwestorem będzie:

P. Dawid Błażkiewicz zam. Bojanowo 30 06-540 Radzanów

W związku z powyższym informuje się, że w/w decyzję zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Dokumenty dotyczące w/w przedsięwzięcia znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie.


Wójt Gminy

mgr inż. Wiesław ZalewskiOtrzymują:
1. Inwestor.
2. Strony postępowania wg wykazu.
3. Sołtysi wsi Mdzewo, Dąbrowa, Dalnia - celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie.
5. Strona internetowa Urzędu Gminy Strzegowo
adres : www.strzegowo.baza gmin.pl
6. A/a.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2712
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu