Komunikaty - archiwum

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 06.02.2008r.

Nr 7624/3-4/2008OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strzegowo

o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a


Zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /t.j.Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się,

że w dniu 23.01.2008 roku zostało wszczęte na żądanie: Starostwo Powiatowe w Mławie
06-500 Mława
ul. Reymonta 6

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr P2356W
relacji Staroguby-Strzegowo, przewidzianego do realizacji na dz. nr 153 obręb Strzegowo-Osada, dz. nr 107 obręb Prusocin, dz. nr 113 obręb Rydzyn Włościański, dz. nr 687 obręb Marysinek i dz. nr 38 obręb Staroguby.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia.
.


Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Zalewski


Otrzymują:
1. Inwestor.
2. Sołtysi wsi Strzegowo,Prusocin, Rydzyn Włościański, Marysinek i Giełczyn-celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
4. Strona internetowa.
5. A/a.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 3223
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu