Komunikaty - archiwum

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania


Strzegowo dnia 19.04.2006r.

Nr. 7331/55-1/06OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strzegowo

o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 49 i art. 61KPA oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. Nr. 80 poz. 717 z późn. zmianami/

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19 kwietnia 2006 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie strony :

wnioskodawca :
Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32

w sprawie :
wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami i
przykanalikami, przewidzianego do realizacji w obrębach geodezyjnych: Giżyn,
Giżynek,Unierzyż, Strzegowo-Osada, Strzegowo-Wieś, Rydzyn Włościański, Rydzyn
Szlachecki, Prusocin, Marysinek, Giełczyn, Staroguby, Breginie, na gruntach zgodnie z
wykazem.

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zapoznać się z zamierzeniami inwestycji w Urzędzie Gminy w Strzegowie w godzinach urzędowania oraz składać na piśmie ewentualne wnioski i zastrzeżenia.


Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Zalewski
Otrzymują:
1.Wnioskodawca.
2.Sołtysi wsi Giżyn, Giżynek, Unierzyż, Strzegowo, Rydzyn Włościański, Rydzyn Szlachecki, Prusocin, Marysinek, Giełczyn-Staroguby, Breginie – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
3.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzegowie..
4.Internet.
5.A/a.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Dudziński
Ilość wyświetleń: 2544
05 marca 2008 00:32 (Piotr Dudziński) - Utworzenie dokumentu