Komunikaty - archiwum (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania-adaptację istn.bud. inwentarsko-gospodarczego oraz bud.gospodarczo-składowego na potrzeby chowu trzody chlewnej w ilości 179 DJP.

Decyzja o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania-adaptację istn.bud. inwentarsko-gospodarczego oraz bud.gospodarczo-składowego na potrzeby chowu trzody chlewnej w ilości 179 DJP.