Komunikaty - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 03.11.2005r. Nr. 7331/36-6/05 I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 03 listopada 2005 roku została wydana decyzja o warunkac ...

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 19.08.2005r. Nr. 7624/1-1/05 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ oraz art. 61 KPA Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 10 sierpn ...

UCHWAŁA NR XXIX/184/2005 RADY GMINY Strzegowo z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach: Unierzyż, Prusocin, Unikowo, Rydzyn Szlachecki, Rydzyn Włościański i Marianowo

UCHWAŁA NR XXIX/184/2005 RADY GMINY Strzegowo z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach: Unierzyż, Prusocin, Unikowo, Rydzyn Szlachecki, Rydzyn Włościański i Marianowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 19.07.2005r. Nr. 7331/36-1/05 I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ Wójt Gminy w Str ...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

Strzegowo dnia 18.07.2005r. Nr. 7331/21-6/05 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przest ...

I N F O R M A C J A

Strzegowo dnia 30.06.2005r. Nr. 7331/8-6/05 I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 28 czerwca 2005 roku została wydana dec ...

Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

Strzegowo dnia 09.05.2005r. Nr.7331/21-2/2005 Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie z art.61 parag. 1 i 4 KPA oraz art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz.U. z 2001r. Nr. 62, poz. 627 z późn. zmianami / oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy -...

Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

Strzegowo dnia 04.03.2005r. Nr.7331/8-2/2005 Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a ...