Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzegowo – Etap II

Strzegowo 19.12.2013 r. 271.26.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzegowo – Etap II Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biulety

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich

Strzegowo: Dostawa mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich Numer ogłoszenia: 514512 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa tablicy interaktywnej i laptopów w ramach projektu Szybki skok w edukacyjną przyszłość

Strzegowo: Zakup i dostawa tablicy interaktywnej i laptopów w ramach projektu Szybki skok w edukacyjną przyszłość Numer ogłoszenia: 511626 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Szybki skok w edukacyjną przyszłość Część 2 - zakup i dostawa regałów, mikroskopów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Szybki skok w edukacyjną przyszłość

Strzegowo 10.12.2013 r. 271.28.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie: Szybki skok w edukacyjną przyszłość. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Szybki skok w edukacyjną przyszłość Część 1 - zakup i dostawa tablicy interaktywnej i laptopów w ramach projektu Szybki skok w edukacyjną przyszłość

Strzegowo 10.12.2013 r. 271.28.2013 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie: Szybki skok w edukacyjną przyszłość. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłos

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szybki skok w edukacyjną przyszłość

Strzegowo 05.12.2013 r. 271.28.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Szybki skok w edukacyjną przys

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa energii elektrycznej

Strzegowo 02.12.2013 r. 271.27.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektryczne”. Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 472372-2013.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Szybki skok w edukacyjną przyszłość

Strzegowo: Szybki skok w edukacyjną przyszłość Numer ogłoszenia: 493110 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności 32,

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa energii elektrycznej

Strzegowo: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 472372 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności 32, 06-445 S