Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

Dostawa pracowni językowo-multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Strzegowie wraz z uruchomieniem i szkoleniem pracowników

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 &

Usługa merytorycznego opracowania i przeprowadzenia szkoleń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do z

Dostawa zestawów materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów

Ogłoszenie nr 611646-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych

Ogłoszenie nr 611034-N-2019 z dnia 2019-10-18 r. Gmina Strzegowo:

Remont i dostosowanie pomieszczeń budynku komunalnego do funkcjonowania Klubu Senior + w Strzegowie

Ogłoszenie nr 606874-N-2019 z dnia 2019-10-07 r. Gmina Strzegowo:

Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kowalewko, Sułkowo Polne, Syberia, Unierzyż, Unikowo

Ogłoszenie nr 605199-N-2019 z dnia 2019-10-03 r. Gmina Strzegowo:

Dostawa mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 603403-N-2019 z dnia 2019-09-27 r. Gmina Strzegowo: Dostawa mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym do przewozu o